Apie BEROC

BEROC pradėjo savo veiklą 2008 m. kaip bendras Stokholmo pereinamosios ekonomikos instituto (SITE) ir Ekonominio švietimo ir tyrimų konsorciumo (EERC) projektas, finansiškai remiamas Švedijos plėtros agentūros (SIDA) ir Eurazijos fondo (Rytų Europos fondas).  Šiandien BEROC yra pirmaujantis nepriklausomas akademinių tyrimų centras ekonominių tyrimų srityje Baltarusijoje. 

BEROC misija – skatinti rinkos ekonomikos plėtrą Baltarusijoje, kuriant viešą dialogą, pagrįstą kokybiška ekonomine analize ir patirtimi; diegti tarptautines akademines vertybes baltarusių bendruomenėse, remiantis ekonominius tyrimais ir tarptautinėmis švietimo programomis.

Siekdamas įgyvendinti savo misiją BEROC atlieka akademinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, organizuoja ekonomikos studijų programas ir vykdo kitą susijusią veiklą.

Vienas iš pagrindinių BEROC tikslų - kaupti ir skleisti naujas žinias apie Baltarusijos ekonomiką, jos problemas ir tendencijas bei veiksmingo nepriklausomos demokratinės Baltarusijos ekonomikos modelio kūrimo perspektyvas. Šiandien BEROC savo užduotimi laiko šalies žmogiškojo kapitalo išsaugojimą ir vystymą per švietimo, mokslinių tyrimų ir diskusijų projektus. 

BEROC komanda - tai lyderių pozicijas užimantys ekspertai, kurie specializuojasi įvairiose ekonomikos srityse. Be to, BEROC pritraukia žinomus ekonomistus, dirbančius pirmaujančiuose universitetuose ir mokslinių tyrimų centruose visame pasaulyje, dalyvauti bendruose mokslinių tyrimų ir švietimo projektuose.

Centras plėtoja Baltarusijos ir tarptautinių akademinių bendruomenių ryšius, suteikdamas platformą diskusijoms, kuriose dalyvauja ekspertai, šiuo metu dirbantys pirmaujančiuose užsienio universitetuose.

BEROC priklauso mokslinių tyrimų centrų tinklui, kurio nariais SITE (Stokholmas), BICEPS (Ryga), CenEA (Ščecinas) ir KSE (Kyjivas).

Nuo 2022 m. BEROC veikia už Baltarusijos ribų ir šiandien Lietuvos pagalbos ir paramos dėka tęsia savo veiklą ir toliau skatina ekonomines reformas, kurios leistų išnaudoti visą nepriklausomos Baltarusijos ekonominių santykių su Europos Sąjunga potencialą.